Veinzen – Tandheelkundepraktijk Stadhouderskade – Amsterdam
Niet vullen, maar poetsen (en flossen)!

Veinzen

Veinzen

Competent: geschikt voor het uitoefenen van een functie. Iemand die beschikt over alle competenties die in een functie vereist worden. In staat om kennis, houding en vaardigheden zodanig te combineren dat het leidt tot succesvol optreden in een bepaalde functie.

Volgens ACTA kun je in 5 jaar onmogelijk een competente tandarts opleiden. Dit was één van hun argumenten dat het onwenselijk is dat de 6-jarige opleiding met een jaar zou kunnen worden ingekort. De overheid had namelijk het plan opgevat om op deze manier geld te besparen om zo 50 studenten per jaar extra te kunnen laten beginnen aan de opleiding tandheelkunde. De overheid wil dus best wel wat aan het tandartstekort doen, maar dat mag geen geld kosten.

Competent gedrag. Deze definitie is te omschrijven als ‘een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden, houding en/of persoonskenmerken (persoonlijke kwaliteiten) waarmee in een arbeidssituatie bepaalde doelen worden bereikt’.

Zelf ben ik lang geleden op ACTA wel in 5 jaar (plus 2,5 jaar extra voor ‘extracurriculaire activiteiten’) opgeleid tot tandarts. Volgens de definitie was ik direct na m’n afstuderen nog (lang) geen competente tandarts, maar ik had wel genoeg zelfvertrouwen om dit te veinzen en om me dus competent te gedragen. Ik had namelijk, ondanks de studie van slechts 5 jaar, voldoende patiënten behandeld en de meeste gangbare tandheelkundige verrichtingen vaak genoeg gedaan om genoeg zelfvertrouwen te hebben te kunnen functioneren in de algemene praktijk.

Onder het begrip ‘beroepsopleiding’ verstaan wij onderwijs dat rechtstreeks opleidt voor een specifiek vak of beroep. Ook onderwijs om vakkennis te verwerven of op peil te houden valt hieronder.

Hoe zou dat tegenwoordig zijn, nu er al jaren een groot patiënten tekort is op ACTA (eenvoudig op te lossen door de behandelingen weer gratis te maken)? Deze studenten zijn na hun afstuderen, ondanks de 6-jarige beroepsopleiding, behalve incompetent, want je bent in mijn ogen pas een competente tandarts als je minimaal enkele jaren (in mijn geval was dat zeker 10 jaar) ervaring hebt opgedaan in de algemene praktijk, zelfs onvoldoende voorbereid op de praktijk om zich zelfs maar competent te kunnen gedragen. Dan zit er niets anders op, dan het onderwijs waarvan je verstoken was tijdens de ‘beroepsopleiding’ (met een wetenschappelijk sausje) in te halen met bij- en nascholing. Geen wonder dat er zoveel aanbod is van hands-on cursussen. Paniekvoetbal om maar zo snel  mogelijk (hand)vaardigheden op te doen om competent gedrag te kunnen tonen in de praktijk. Of dit in ieder geval te kunnen veinzen.

Jerry Baas